Quyết định 24/2019/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 24/2019/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 11/07/2019
Trích yếu sửa đổi Điều 3 Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 01/09/2019
Công báo 585 + 586
Văn bản liên quan