Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 24/2017/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 15/11/2017
Trích yếu ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Người ký HÀ CÔNG TUẤN
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Công báo 17 + 18, 19 + 20, 21 + 22, 23 + 24, 25 + 26, 27 + 28, 29 + 30
Văn bản liên quan