Thông tư 24/2015/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 24/2015/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 14/02/2015
Trích yếu về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2015 - 2019.
Người ký TRƯƠNG CHÍ TRUNG
Ngày hiệu lực 01/04/2015
Công báo 479 + 480, 481 + 482, 485 + 486, 483 + 484, 487 + 488
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 87/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2010

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2012 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2012

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 07/06/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 133/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/09/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2016