Thông tư 24/2015/TT-BKHCN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 24/2015/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành 16/11/2015
Trích yếu quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ.
Người ký NGUYỄN QUÂN
Ngày hiệu lực 15/01/2016
Công báo 1215+1216
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/04/2013

quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2011

quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2012

về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 213/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/02/2014

về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2014/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 27/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2014

Luật Thanh tra.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 56/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011
Văn bản dẫn chiếu

quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2015/TT-TTCP
 • Ngày ban hành: 16/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 04/05/2015

quy định mẫu và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2012/TT-TTCP
 • Ngày ban hành: 09/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012