Nghị định 24/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 24/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 28/03/2013
Trích yếu quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/05/2013
Công báo 185 + 186
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 02/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2012

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02a/2015/TT-BTP
 • Ngày ban hành: 23/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/04/2015
Văn bản hướng dẫn

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2013/TT-BTP
 • Ngày ban hành: 31/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 17/02/2014
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 126/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2015
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 123/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016