Thông tư 24/2010/TT-BTTTT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 24/2010/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Ngày ban hành 28/10/2010
Trích yếu quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.
Người ký LÊ DOÃN HỢP
Ngày hiệu lực 15/12/2010
Công báo 694 + 695, 696 + 697
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 05/2015/TT-BTTTT
  • Ngày ban hành: 23/03/2015
  • Ngày có hiệu lực: 08/05/2015