Thông tư 237/2016/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 237/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 11/11/2016
Trích yếu quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa.
Người ký TRẦN VĂN HIẾU
Ngày hiệu lực 01/01/2017
Công báo 31 + 32
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Giá

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 177/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 48/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 17/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 149/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 17/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2014

hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 39/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2014
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 123/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2013