Quyết định 2350/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2350/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 24/12/2014
Trích yếu phê duyệt "Quy hoạch tồng thể phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".
Người ký VŨ ĐỨC ĐAM
Ngày hiệu lực 24/12/2014
Công báo 37 + 38
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 180/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 14/11/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 201/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 22/01/2013
  • Ngày có hiệu lực: 22/01/2013

phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 1874/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 13/10/2014
  • Ngày có hiệu lực: 13/10/2014