Nghị quyết 23/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 23/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 30/03/2016
Trích yếu phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2016.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực
Công báo 273 + 274
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2012

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Văn bản dẫn chiếu

về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 92/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 08/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 08/12/2014

về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 02/07/2015
 • Ngày có hiệu lực:

về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 86/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2014