Thông tư 23/2017/TT-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 23/2017/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 31/08/2017
Trích yếu ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đồng Tháp.
Người ký NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA
Ngày hiệu lực 19/10/2017
Công báo 715 + 716, 717 + 718
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về hoạt động đo đạc và bản đồ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 45/2015/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 06/05/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 36/2017/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 04/04/2017
  • Ngày có hiệu lực: 04/04/2017