Thông tư 23/2015/TT-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 23/2015/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 22/06/2015
Trích yếu quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.
Người ký VŨ VĂN TÁM
Ngày hiệu lực 06/08/2015
Công báo 655 + 656
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 199/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2014

Luật đầu tư

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015
Văn bản dẫn chiếu

quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2011/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 01/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 16/05/2011

quy định việc kiểm tra Cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 45/2014/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 03/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 17/01/2015

quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2012/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 12/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 27/01/2013