Nghị định 23/2015/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 23/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 16/02/2015
Trích yếu về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 10/04/2015
Công báo 357 + 358
Văn bản liên quan
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 04/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 20/01/2012
  • Ngày có hiệu lực: 05/03/2012
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 06/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 02/02/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2012
Văn bản hướng dẫn

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 20/2015/TT-BTP
  • Ngày ban hành: 29/12/2015
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2016