Thông tư 23/2011/TT-NHNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 23/2011/TT-NHNN
Cơ quan ban hành NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Ngày ban hành 31/08/2011
Trích yếu về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và các lĩnh vực khác theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Người ký NGUYỄN VĂN BÌNH
Ngày hiệu lực 14/10/2011
Công báo 503 + 504
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 16/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

Luật Các tổ chức tín dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 47/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 16/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 17/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 17/12/2010
Văn bản dẫn chiếu

quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2010/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 09/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2014/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 19/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2014

quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 17/2015/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 21/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2015/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 20/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 12/01/2016

quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2016/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 30/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016

quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 37/2016/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 30/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2018