Thông tư 23/2010/TT-NHNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 23/2010/TT-NHNN
Cơ quan ban hành NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Ngày ban hành 09/11/2010
Trích yếu quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng.
Người ký NGUYỄN TOÀN THẮNG
Ngày hiệu lực 01/01/2011
Công báo 704 + 705
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 16/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

Luật Các tổ chức tín dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 47/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 16/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản dẫn chiếu

về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và các lĩnh vực khác theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2011/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 31/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 14/10/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 37/2016/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 30/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2018