Quyết định 2264/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2264/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 16/12/2014
Trích yếu phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 16/12/2014
Công báo 1173+1174
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 2474/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 30/12/2011
  • Ngày có hiệu lực: 30/12/2011

về việc triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 13/CT-TTg
  • Ngày ban hành: 18/05/2012
  • Ngày có hiệu lực: 18/05/2012
Văn bản dẫn chiếu

về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 293/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 05/02/2013
  • Ngày có hiệu lực: 05/02/2013