Thông tư 224/2010/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 224/2010/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 31/12/2010
Trích yếu quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.
Người ký TRƯƠNG CHÍ TRUNG
Ngày hiệu lực 14/02/2011
Công báo 95 + 96
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP
  • Ngày ban hành: 02/12/2010
  • Ngày có hiệu lực: 16/01/2011

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 06/07/2010
  • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 167/2012/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 10/10/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2012