Thông tư 22/2017/TT-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 22/2017/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 07/07/2017
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 58/2012/TT-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Người ký TRƯƠNG QUANG NGHĨA
Ngày hiệu lực 01/09/2017
Công báo 553 + 554
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 14/2015/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 13/02/2015
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2015