Thông tư 22/2015/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 22/2015/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 12/02/2015
Trích yếu quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao.
Người ký TRẦN VĂN HIẾU
Ngày hiệu lực 29/03/2015
Công báo 373 + 374
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 207/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2014

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2014
Văn bản dẫn chiếu

về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho 07 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 615/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 25/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 25/04/2011

về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 293/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 05/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/02/2013

quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/04/2012

quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 231/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013

quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 218/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013

hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 28/03/2014

sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 110/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 03/07/2012
 • Ngày có hiệu lực: 16/08/2012

quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 147/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/12/2013

hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 61/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 26/06/2014

quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2011

quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 192/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2014
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 349/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 14/02/2017