Thông tư 22/2014/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 22/2014/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 14/02/2014
Trích yếu quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 01/04/2014
Công báo 407 + 408, 409 + 410, 411 + 412
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu; nhập khẩu thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 87/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản dẫn chiếu

ửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 170/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 80/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 24/07/2011

quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2011

quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 128/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2013

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 87/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2010

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/03/2014

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 164/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 187/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/02/2014

quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 94/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 30/08/2014

quy định thủ tục hải quan đối với xăng, dầu có nguồn gốc mua từ nước ngoài tạm nhập khẩu để sử dụng hoán đổi đối với xăng, dầu mua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất tái xuất sang Lào.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 124/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2014
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 38/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2015