Nghị định 22/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 22/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 13/03/2013
Trích yếu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/05/2013
Công báo 165 + 166
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2012
Văn bản dẫn chiếu

về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 921/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 12/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 12/06/2013

quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/2016/TT-BTP
 • Ngày ban hành: 22/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/09/2016
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN
 • Ngày ban hành: 14/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 150/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2016