Thông tư liên tịch 22/2012/TTLT-BTC-BCA

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 22/2012/TTLT-BTC-BCA
Cơ quan ban hành BỘ CÔNG AN - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 16/02/2012
Trích yếu hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người.
Người ký TRUNG TƯỚNG PHẠM QUÝ NGỌ - NGUYỄN CÔNG NGHIỆP
Ngày hiệu lực 01/04/2012
Công báo 265 + 266
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1427/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 18/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 18/08/2011

quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2011

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT- BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 03/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 17/09/2010