Thông tư 22/2010/TT-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 22/2010/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 26/10/2010
Trích yếu quy định kỹ thuật khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường biển bằng tàu biển.
Người ký NGUYỄN VĂN ĐỨC
Ngày hiệu lực 01/01/2011
Công báo 628 + 629
Văn bản liên quan