Thông tư 22/2010/TT-BLĐTBXH

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 22/2010/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày ban hành 12/08/2010
Trích yếu quy định trình tự, thủ tục đánh giá và công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em.
Người ký ĐÀM HỮU ĐẮC
Ngày hiệu lực 26/09/2010
Công báo 536 + 537
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 25/2014/TT-BLĐTBXH
  • Ngày ban hành: 06/09/2014
  • Ngày có hiệu lực: 22/10/2014