Nghị định 210/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 210/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 19/12/2013
Trích yếu về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 10/02/2014
Công báo 05 + 06
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về việc triển khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 25/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/04/2014

về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 575/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 04/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 04/05/2015

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 74/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 04/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 04/10/2014

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 08/07/2016
 • Ngày có hiệu lực:

về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 38/2016/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 14/09/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 65/2017/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 19/05/2017
 • Ngày có hiệu lực: 05/07/2017
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NÐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2014/TT-BKHĐT
 • Ngày ban hành: 30/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 14/11/2014

ban hành Danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 43/2014/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 18/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/01/2015