Thông tư 21/2017/TT-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 21/2017/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 30/06/2017
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay và Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.
Người ký TRƯƠNG QUANG NGHĨA
Ngày hiệu lực 01/09/2017
Công báo 637 + 638, 639 + 640
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 68/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2015

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 61/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 21/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

sửa đổi, bổ sung một số điều trong Phần 12 và Phần 14 của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 41/2015/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 12/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2015

về việc đính chính Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 471/QĐ-BGTVT
 • Ngày ban hành: 22/02/2017
 • Ngày có hiệu lực: 22/02/2017