Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BTC-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 21/2015/TTLT-BTC-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 12/02/2015
Trích yếu Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng.
Người ký PHẠM QUÝ TIÊU - TRƯƠNG CHÍ TRUNG
Ngày hiệu lực 01/04/2015
Công báo 371 + 372
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về an ninh hàng không dân dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 81/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 08/09/2010

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 51/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2012

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 107/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013
Văn bản dẫn chiếu

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010