Thông báo 21/2015/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 21/2015/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 15/07/2015
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan".
Người ký LÊ ĐỨC HẠNH
Ngày hiệu lực
Công báo 877 + 878
Văn bản liên quan