Thông tư 21/2013/TT-BCT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 21/2013/TT-BCT
Cơ quan ban hành BỘ CÔNG THƯƠNG
Ngày ban hành 25/09/2013
Trích yếu quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
Người ký NGUYỄN CẨM TÚ
Ngày hiệu lực 15/10/2013
Công báo 681 + 682, 683 + 684
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2013

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 95/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2012
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CPngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2011/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 28/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 14/03/2011
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

về việc đính chính Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 739/BCT-CNN
 • Ngày ban hành: 24/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 24/01/2014