Thông tư 21/2012/TT-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 21/2012/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 26/06/2012
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BGTVT ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải.
Người ký ĐINH LA THĂNG
Ngày hiệu lực 15/08/2012
Công báo 487 + 488
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 55/2011/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 04/07/2011
  • Ngày có hiệu lực: 25/08/2011
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 32/2010/TT-BGTVT
  • Ngày ban hành: 11/10/2010
  • Ngày có hiệu lực: 25/11/2010
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 58/2013/TT-BGTVT
  • Ngày ban hành: 30/12/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2014