Thông tư 21/2010/TT-NHNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 21/2010/TT-NHNN
Cơ quan ban hành NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Ngày ban hành 08/10/2010
Trích yếu quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Người ký NGUYỄN ĐỒNG TIẾN
Ngày hiệu lực 01/07/2011
Công báo 605 + 606, 607 + 608
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 16/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

Luật Các tổ chức tín dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 47/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 16/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/2013/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 13/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2014
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

về việc đính chính Phụ lục 1, 2, 3 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-NHNN ngày 08/10/2010 của Ngân hàng Nhà nước quy định báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 827/QĐ-NHNN
 • Ngày ban hành: 14/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 14/04/2011