Chỉ thị 2051/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 2051/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 16/11/2011
Trích yếu về việc tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả, thị trường, bao đảm trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 16/11/2011
Công báo 603 + 604
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 09/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 09/01/2011

về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 24/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 24/02/2011

về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 922/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 15/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2011

về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1792/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 15/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2011

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2011

ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48/CT-TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 282/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 24/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 24/02/2011

phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1785/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 14/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 14/10/2011

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2012