Nghị định 204/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 204/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 05/12/2013
Trích yếu quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 05/12/2013
Công báo 911 + 912
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 54/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 12/11/2013
 • Ngày có hiệu lực:

về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 57/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 12/11/2013
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 220/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2013

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2014

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 04/02/2016
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 187/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/12/2013