Thông tư 202/2013/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 202/2013/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 23/12/2013
Trích yếu quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 06/02/2014
Công báo 121 + 122
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 25/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2011
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 156/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2013

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 153/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Viễn thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 188/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 268/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 202/2013/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/04/2016
 • Ngày có hiệu lực: 19/05/2016