Thông tư 202/2010/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 202/2010/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 14/12/2010
Trích yếu quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.
Người ký NGUYỄN CÔNG NGHIỆP
Ngày hiệu lực 01/01/2011
Công báo 03 + 04
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 52/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 10/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 10/11/2010

về phân bổ ngân sách trung ương năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 53/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2010
Văn bản dẫn chiếu

quy định tiêu thức phân cấp nguồn thu và phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 188/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 22/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 06/01/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 96/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 06/11/2010

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/ NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 31/07/2011