Thông tư liên tịch 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL
Cơ quan ban hành BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 30/12/2011
Trích yếu quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao .
Người ký LÊ KHÁNH HẢI - NGUYỄN THỊ MINH
Ngày hiệu lực 15/02/2012
Công báo 131 + 132
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 26/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/06/2013

quy định về tổ chức hoạt động thể dục, thể thao cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2013/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 28/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 12/10/2013

quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội có hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao; việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của hội; quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nươc ngoài cho hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 20/02/2011

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 06/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 22/07/2011