Thông báo 20/2018/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 20/2018/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 30/03/2018
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)".
Người ký VŨ VIỆT ANH
Ngày hiệu lực
Công báo 535 + 536
Văn bản liên quan