Thông tư 20/2017/TT-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 20/2017/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 08/08/2017
Trích yếu ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
Người ký VÕ TUẤN NHÂN
Ngày hiệu lực 01/10/2017
Công báo 609 + 610, 611 + 612, 613 + 614, 615 + 616, 617 + 618, 619 + 620, 621 + 622, 623 + 624
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2017/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/04/2017
 • Ngày có hiệu lực: 04/04/2017

quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 06/04/2015

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 141/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2016
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa axit, nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 18/2014/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 22/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 06/06/2014