Thông báo 20/2017/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 20/2017/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 20/04/2017
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức quốc tế về Luật Phát triển và trở thành thành viên chính thức của Tổ chức quốc tế về Luật Phát triển (International Development Law Organization - IDLO)”.
Người ký LÊ THỊ TUYẾT MAI
Ngày hiệu lực
Công báo 315 + 316
Văn bản liên quan