Thông tư 20/2016/TT-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 20/2016/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 20/07/2016
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới.
Người ký TRƯƠNG QUANG NGHĨA
Ngày hiệu lực 01/10/2016
Công báo 839 + 840
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 30/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 110/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/01/2015

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 107/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 48/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 17/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Văn bản dẫn chiếu

về quy định tổ chức tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội địa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 51/2015/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 14/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2015

ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2014/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 20/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/03/2014

quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 34/2015/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 24/07/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2015
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 66/2014/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 12/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015