Thông báo 20/2015/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 20/2015/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 25/05/2015
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Bản ghi nhớ thực hiện dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số hai trong khuôn khổ ASEAN (Memorandum of Understanding among the Governments of the Participating Member States of the Association of the South East Asian Nations (ASEAN) on the Second Pilot Project for the Implementation of a Regional Self-Certification System)".
Người ký LÊ ĐỨC HẠNH
Ngày hiệu lực
Công báo 877 + 878
Văn bản liên quan