Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BXD-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 20/2013/TTLT-BXD-BNV
Cơ quan ban hành BỘ NỘI VỤ - BỘ XÂY DỰNG
Ngày ban hành 21/11/2013
Trích yếu hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.
Người ký TRẦN ANH TUẤN - NGUYỄN THANH NGHỊ
Ngày hiệu lực 05/01/2014
Công báo 893 + 894
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 25/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2013

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 61/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2012
Văn bản dẫn chiếu

quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2012

về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 08/08/2010
Văn bản dẫn chiếu

về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013