Luật 20/2012/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 20/2012/QH13
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 20/11/2012
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/07/2013
Công báo 761 + 762
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC
  • Ngày ban hành: 04/07/2013
  • Ngày có hiệu lực: 21/08/2013

quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 10/2014/TT-BTP
  • Ngày ban hành: 07/04/2014
  • Ngày có hiệu lực: 21/05/2014