Quyết định 199/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 199/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 09/02/2018
Trích yếu về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 09/02/2018
Công báo 399 + 400
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 48/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 14/05/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 92/2017/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 07/08/2017
  • Ngày có hiệu lực: 25/09/2017

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 96/2017/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 16/08/2017
  • Ngày có hiệu lực: 16/08/2017