Thông tư 197/2012/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 197/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 15/11/2012
Trích yếu hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 01/01/2013
Công báo 755 + 756
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quỹ bảo trì đường bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 18/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 159/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 133/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2014

hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 153/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 28/02/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/ NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

về việc đính chính Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 340/QĐ-BTC
 • Ngày ban hành: 25/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 25/02/2013