Nghị định 195/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 195/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 21/11/2013
Trích yếu quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/03/2014
Công báo 225 + 226
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

xuất bản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 110/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2010
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 72/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2011
Văn bản hướng dẫn

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị đinh số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2014/TT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 29/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2015