Quyết định 1946/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1946/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 21/10/2010
Trích yếu phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 21/10/2010
Công báo 618 + 619
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 04/2013/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 14/01/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 28/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT
  • Ngày ban hành: 08/10/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2013

hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 02/2017/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 06/01/2017
  • Ngày có hiệu lực: 22/02/2017