Thông tư 194/2010/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 194/2010/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 06/12/2010
Trích yếu hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 20/01/2011
Công báo 13 + 14, 15 + 16, 17+18
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 87/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2010

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/ NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 90/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2013

quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 86/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2013

hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, các nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế, chuyển loại xăng dầu tại Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 88/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2013

quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 30/04/2011

hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 44/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 01/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 19/05/2011

quy định về việc áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 13/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 27/06/2011

sửa đổi, bổ sung Mục IV của Thông tư liên tịch số 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại các cảng biển Việt Nam của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương), Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 13/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 28/06/2011

hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA
 • Ngày ban hành: 12/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 31/07/2011

hướng dẫn thực hiện chính sách tài chính quy định tại Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 96/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 18/08/2011

hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 117/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 29/09/2011

hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 118/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 30/09/2011

ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 157/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 14/11/2011

hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dụng; sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/03/2012

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 99/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 04/08/2012

hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện để sản xuất lắp ráp xe buýt của Dự án đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 185/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 14/12/2012

ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 193/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 128/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2013