Thông tư 193/2016/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 193/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 08/11/2016
Trích yếu quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 01/01/2017
Công báo
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 120/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định về Nhà chức trách hàng không.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 66/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2015

Về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 30/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2013

quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 68/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2015

về an ninh hàng không.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 92/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 27/11/2015

quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 92/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 12/12/2015

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 61/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 21/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 156/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2013

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 153/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 169/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 01/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011