Thông tư 193/2012/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 193/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 15/11/2012
Trích yếu ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 01/01/2013
Công báo 783 + 784, 785 + 786, 787 + 788, 789 + 790, 791 + 792, 793 + 794, 795 + 796, 797 + 798, 799 + 800
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 87/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2010
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng dây thép không hợp kim thuộc mã sô 7217.10.39 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/03/2013

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 39.03, 54.02, 59.02, 72.17 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 38/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 19/05/2013

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Hydro peroxit thuộc mã số 2847.00.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 39/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 24/05/2013

hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 194/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/01/2011

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2012/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 25/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/07/2012

về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 29/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2011
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 157/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 14/11/2011

điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thép không gỉ dạng thanh và que thuộc phân nhóm 7222.30 lo tại Biêu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2012

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng than cốc và than nửa cốc thuộc nhóm 2704 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 89/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 14/07/2012

hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 100/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2012

sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dừa quả thuộc nhóm 0801 trong Biểu thuế xuất khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 114/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/07/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2012

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 119/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/07/2012
 • Ngày có hiệu lực: 03/09/2012

hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 148/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 12/09/2012

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc mã số 2815.11.00 và mã số 2842.10.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 154/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 02/11/2012

sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 tại Biểu thuế xuất khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 169/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 11/10/2012

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc mã số 3909.10.10 và mã số 3909.20.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 170/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 03/12/2012

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khâu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 208/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 30/11/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 164/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuôc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 43/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 18/04/2013

quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 128/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2013
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc nhóm 44.02 trong Biểu thuế xuất khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 56/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2013

sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 và 27.04 tại Biểu thuế xuất khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/07/2013

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 17.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 79/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 07/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 22/07/2013

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2707, 2902 và 3902 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 107/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 26/09/2013

sửa đổi, bổ sung mô tả hàng hóa của nhóm 9825 thuộc Chương 98 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/ TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 120/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 11/10/2013

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc mã số 2836.30.00, 2916.31.00, 3302.10.90, 3824.90.70 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 125/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 14/10/2013

sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 157/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2013