Quyết định 190/QĐ-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 190/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 29/01/2019
Trích yếu về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính kỳ 2014 - 2018.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 29/01/2019
Công báo 483 + 484, 485 + 486, 487 + 488, 489 + 490, 491 + 492, 493 + 494, 495 + 496
Văn bản liên quan